หน้าแรก
 การแต่งกายในวันฝึกซ้อม
 การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร
 ตัวอย่างรูปถ่ายการแต่งกายของบัณฑิต
VDO การฝึุกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 VDO สาธิตการสวม-ถอดชุดครุยที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการแต่งกายบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี (สจล.)

ตัวอย่างการการแต่งกายบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี (มจพ.)
ดาวน์โหลดระเบียบการแต่งกาย (pdf)
   
 
 

        ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
 
                การแต่งกายในวันฝึกซ้อม
 
                    การแต่งกายของบัณฑิตชาย
   
 
1.เสื้อเชิ้ต-กางเกงขายาว สีสุภาพ
2.ผมสั้น ทรงสุภาพ
3.รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ
4.ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
 
                    ข้อบังคับ
  ห้าม ใส่เสื้อยืด
ห้าม ใส่กางเกงยีนส์
ห้าม ไว้ผมยาวและไว้หนวดเครา
ห้าม ไว้เล็บยาว
ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะทุกชนิด
                    การแต่งกายของบัณฑิตหญิง
 

1. เสื้อ-กระโปรง ทรงสุภาพ
2. ผม ทรงสุภาพ
3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ(ควรใส่คู่ที่บัณฑิตจะใช้ในวันพิธี เพื่อเป็นการฝึกซ้อมให้เกิดความเคยชิน)
4. สวมถุงน่องสีเนื้อ
 
                    ข้อบังคับ
  ห้าม  ใส่กางเกง และกางเกงกระโปรง
ห้าม  ใส่เสื้อยืด
ห้าม  สวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะทุกชนิด
                    สิ่งที่บัณฑิตต้องนำมาทั้งวันฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร
 

1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ใบขับขี่  (ยกเว้นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี)

2. เสื้อครุย
หมายเหตุ  -บัณฑิตที่ใช้ยศนำหน้าชื่อ  ต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามยศที่ได้รับ
              - บัณฑิตต้องแต่งตัวให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด                
               มิฉะนั้น  จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร