หน้าแรก
 การแต่งกายในวันฝึกซ้อม
 การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร
 ตัวอย่างรูปถ่ายการแต่งกายของบัณฑิต
VDO การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 VDO สาธิตการสวม-ถอดชุดครุยที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการแต่งกายบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี (สจล.)

ตัวอย่างการการแต่งกายบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี (มจพ.)
ดาวน์โหลดระเบียบการแต่งกาย (pdf)
   
 
 

        ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
 
                การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร
 
                    การแต่งกายของบัณฑิตชาย
   
 
 
1. ชุดราชปะแตน หรือ ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว
2. ผมสั้น ทรงสุภาพ
3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ
4. ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
 
 
 
 
 
 
 
                    ข้อบังคับ
  ติดเข็มวิทยฐานะที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมือ
ห้าม ไว้ผมยาว
ห้าม ทำสีผมและ ฉีดสเปรย์สีผม
ห้าม ไว้หนวดเครา
ห้าม ไว้เล็บยาว
ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ
  ห้าม ใส่เครื่องประดับ ทุกชนิดที่มือขวา
                    การแต่งกายของบัณฑิตหญิง
 

 
 
 
 
1. ชุดนักศึกษาติดกระดุมคอ กระโปรงสีน้ำเงินหรือ สีกรมท่ายาวคลุมเข่า 
 หรือชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจปกติขาว
2. ผม ทรงสุภาพ
3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ  แบบเรียบไม่ติดโลหะ
4. สวมถุงน่องสีเนื้อ (ควรสำรองไว้อีก 1 คู่)
 
 
 
 
                    ข้อบังคับ
  ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านขวามือ  ถ้าเป็นชุดข้าราชการให้ติดเข็มวิทยฐานะที่อกด้านซ้ายมือ
ห้าม ติดเครื่องประดับที่ผมทุกสี (ยกเว้นสีดำ)
ห้ามทำสีผม และฉีดสเปรย์สีผม
ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ 
  ห้าม ใส่เครื่องประดับทุกชนิดที่มือขวา
  ห้าม ทาเล็บ
บัณฑิตปริญญาโท/เอกที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ให้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมธรรมดาตลอดแนวและกระโปรงสีน้ำเงินหรือสีกรมท่า
ยาวคลุมเข่า เข็มขัดหนังสีดำ ห้ามใช้หัวเข็มขัดโลหะ
                    สิ่งที่บัณฑิตต้องนำมาทั้งวันฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร
 

1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ใบขับขี่  (ยกเว้นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี)

2. เสื้อครุย
หมายเหตุ  -บัณฑิตที่ใช้ยศนำหน้าชื่อ  ต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามยศที่ได้รับ
              - บัณฑิตต้องแต่งตัวให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด                
               มิฉะนั้น  จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร