ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
 
  สิ่งที่บัณฑิตต้องนำมาทั้งวันฝึกซ้อม การแต่งกายของบัณฑิตชาย การแต่งกายของบัณฑิตหญิง
  และวันพระราชทานปริญญาบัตร การแต่งกาย ข้อบังคับ การแต่งกายของบัณฑิตหญิง ข้อบังคับ
วันฝึกซ้อม 1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว 1. เสื้อเชิ้ต-กางเกง - ห้ามใส่เสื้อยืด 1. เสื้อ-กระโปรง ทรงสุภาพ - ห้ามใส่กางเกง และกางเกงกระโปรง
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ใบขับขี่     ขายาว สีสุภาพ - ห้ามใส่กางเกงยีนส์ 2. ผม ทรงสุภาพ - ห้ามใส่เสื้อยืด
     (ยกเว้นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี) 2. ผมสั้น ทรงสุภาพ - ห้ามไว้ผมยาวและไว้หนวดเครา 3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ (ควรใส่คู่ที่บัณฑิต - ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ 
  2. เสื้อครุย 3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ - ห้ามไว้เล็บยาว    จะใช้ในวันพิธี เพื่อเป็นการฝึกซ้อมให้เกิด   และรองเท้าแตะทุกชนิด
       แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ - ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะ    ความเคยชิน)  
    4. ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย   ทุกชนิด 4. สวมถุงน่องสีเนื้อ  
             
           
วันพระราชทาน 1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว 1. ชุดราชปะแตน หรือ - ติดเข็มวิทยฐานะที่กระเป๋าเสื้อ 1. ชุดนักศึกษาติดกระดุมคอ กระโปรง - ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านขวามือ
ปริญญาบัตร    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ใบขับขี่     ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ด้านซ้ายมือ    สีน้ำเงิน หรือ สีกรมท่า ยาวคลุมเข่า   ถ้าเป็นชุดข้าราชการให้ติดเข็มวิทยฐานะ
     (ยกเว้นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี)    ปกติขาว - ห้ามไว้ผมยาว  ห้ามทำสีผม    หรือชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจปกติขาว   ที่อกด้านซ้ายมือ
  2. เสื้อครุย 2. ผมสั้น ทรงสุภาพ   และ ฉีดสเปรย์สีผม 2. ผม ทรงสุภาพ - ห้ามติดเครื่องประดับที่ผมทุกสี
    3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ - ห้ามไว้หนวดเครา 3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ  แบบเรียบ   (ยกเว้นสีดำ) ห้ามทำสีผม และ
       แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ - ห้ามไว้เล็บยาว    ไม่ติดโลหะ   ฉีดสเปรย์สีผม
    4. ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย - ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ 4. สวมถุงน่องสีเนื้อ (ควรสำรองไว้อีก 1 คู่) - ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ
      - ห้ามใส่เครื่องประดับ ทุกชนิดที่มือขวา บัณฑิตปริญญาโท/เอกที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ/ - ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิดที่มือขวา
        พนักงานรัฐวิสาหกิจให้ใส่ เสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุม - ห้ามทาเล็บ
        ธรรมดาตลอดแนว  
        และกระโปรงสีน้ำเงินหรือสีกรมท่า ยาวคลุมเข่า  
        เข็มขัดหนังสีดำ ห้ามใช้หัวเข็มขัดโลหะ   
           
หมายเหตุ  บัณฑิตที่ใช้ยศนำหน้าชื่อ  ต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามยศที่ได้รับ